مرجع پیامک های مذهبی

پیوندها

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۳ ثبت شده است


محبوب رضاست هر که دل ریش تر است

از کــــــــــعبه صفای این حرم بیشتر است

اینجاست طــــــــــبیبی کـــــــه ندارد نوبت

هــــــــر دل که شکسته تـر بود پیشتر استمسافر کربلا