مرجع پیامک های مذهبی

پیوندها

۸ مطلب در اسفند ۱۳۹۳ ثبت شده است


ما مرده و ای کاش که جانی برسد

در پیری مان نه ، در جوانی برسد

آن روز برای شیعیان نوروز است

کز مرقد فاطمه نشانی برسدمسافر کربلا


حیدر پدر معنوی این دنیاست

پس مادر مهربان عالم زهراست

عید آمده است و بهترین مهمانی

پرسیدن احوالِ پدر مادرهاستمسافر کربلا


یا فاطمه پرواز پر و بال من است

یا فاطمه یا محول الحال من است

تا کی من و هفت "سین" تکراری ؟ نه !!

"ی ا ف ا ط م ه" هفت حرف امسال من استمسافر کربلا


مؤمن ز دل امیدوارش پیداست

از حال دعای انتظارش پیداست

یا فاطمه گفتیم که باران آمد

سالی که نکوست از بهارش پیداستمسافر کربلا


از سفره ی عشق لقمه نانی داریم

صد شکر هنوز هم توانی داریم

از گرد و غبار قلبمان آکنده ست

ما فاطمیه خانه تکانی داریممسافر کربلا


به غیرت علی قسم ، که فخر زن حجاب اوست 

به جای دیده‌های شوم نظاره‌ ی خدا به اوست


یا زهرامسافر کربلا


صد شکر که ما شیعه ی مولا هستیم

مـوجـیـم که در پـنــاه دریا هستیم

پـرسـند اگـر روز قـیامـت از مـا

گوییم همه نوکر زهرا هستیممسافر کربلا


ما هم سر سال فاطمیه داریم 

هم آخر سال فاطمیه داریم 

از این سر سال و آن سرش معلوم ست 

«سر» تا «سر» سال فاطمیه داریم مسافر کربلا