مرجع پیامک های مذهبی

پیوندها

۳ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است


در لیلة الرغائب محتاج نور عینیم 

عمری ست خانه زاد ارباب عالمینیم

گفتند اگر که حاجت دارید وقتش آمد 

گفتیم بی قرار شش گوشه ی حسینیم مسافر کربلا


ای یار ز دیده گشته غائب برگرد

ای هجر تو اعظم مصائب برگرد 

امشب ز خدا فقط تو را می خواهم 

ای حاجت "لیله الرغائب" برگرد مسافر کربلا


از درد زمانه ی فلج می خوانم 

از ساحت آخرین حجج می خوانم 

در خلوت "لیلة الرغائب" آری 

"عجل لولیک الفرج" می خوانم مسافر کربلا