مرجع پیامک های مذهبی

پیوندها

۹ مطلب با موضوع «حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام» ثبت شده است


ﺩﺭ ﺑﺎﻍ بهشت ، ﺯﻣﺰﻣﻪ ﺟﺎﺭﯼ ﺷﺪ

ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﻪ ﻟﺒ ﻬﺎﯼ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﺭﯼ ﺷﺪ

ﺫﮐﺮ " ﺻﻠﻮﺍﺕ " ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﺍﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩ

ﺗﺎ ﻋﻘﺪ ﻋﻠﯽ ﻭ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺟﺎﺭﯼ ﺷﺪ


کمیل کاشانیمسافر کربلا


عده ای مشغول تحصیلند در شهر نجف 

بحث مستی زیر ایوان از دروس حوزوی ست مسافر کربلا


یا امیرالمومنین 


از ضریحت خوشه ی انگور بیرون آمده 

میوه ی بیرون زده از باغ ؛ حق عابر است مسافر کربلا


یا علی 


نامت جنون خیز است حق دارد موذن هم

وقت اذان با دست خود سر را نگه دارد! مسافر کربلا


احمد به روی دست علی را گرفت و گفت 

دست کسی نظیرش اگر هست رو کند 
مسافر کربلا


یا علی 


اول تو از پیاله ی هستی چشیده ای

ما نیز خورده ایم ز جام دهانی ات 

قنبر به خود لیاقت قنبر شدن نداشت

افتاد بین جذبه ی قنبر کشانی ات
مسافر کربلا


حافظ خبر نداشت جهان وقف مرتضاست 

از کیسه ی خلیفه سمرقند داده است مسافر کربلا


ای که گفتی فمن یمت یرنی

جان فدای کلام دلجویت

کاش روزی هزار مرتبه من 

مردمی تا بدیدمی رویت مسافر کربلا


دلتنگ حرم حال و هوایی دارد

نزدیک محرم چه نوایی دارد

صد بار بگو داعشیان کور شوند

ایوان نجف عجب صفایی داردمسافر کربلا