مرجع پیامک های مذهبی

پیوندها

۳ مطلب با موضوع «حضرت امام حسن علیه السلام» ثبت شده است


گمان مکن که حسن بی ضریح و بی حرم است 

کریم آل عبا هرچه هست می بخشد مسافر کربلا


باز این دل آواره ی شیدا و "حسن"

یک نوکر بیچاره ی رسوا و "حسن"

شکی نبود که همزمان خلق شدند

هر سه لغت 'کریم'و 'آقا' و "حسن" مسافر کربلا


گذرم بر در میخانه ی مهتاب افتاد 

در سرم عطر خوش سیب و می ناب افتاد 

تا که دیدم همگان ذکر حسن می گویند 

باز هم مثل همیشه دهنم آب افتادمسافر کربلا