مرجع پیامک های مذهبی

پیوندها

۹ مطلب در آذر ۱۳۹۳ ثبت شده است


جا مانده ایم و شرح دل ما خجالت است 

زائر شدن ؛ پیاده ؛ یقینا سعادت است

ویزا ، بلیط ، کرب و بلا مال خوب هاست 

سهم چو من پیامک "هستم به یادت" است مسافر کربلا


گمان مکن که حسن بی ضریح و بی حرم است 

کریم آل عبا هرچه هست می بخشد مسافر کربلا


باز این دل آواره ی شیدا و "حسن"

یک نوکر بیچاره ی رسوا و "حسن"

شکی نبود که همزمان خلق شدند

هر سه لغت 'کریم'و 'آقا' و "حسن" مسافر کربلا


گذرم بر در میخانه ی مهتاب افتاد 

در سرم عطر خوش سیب و می ناب افتاد 

تا که دیدم همگان ذکر حسن می گویند 

باز هم مثل همیشه دهنم آب افتادمسافر کربلا


عمه جان تذکره ها را ز کرم امضا کن 

تا مجانین تو بی سر بروند سوی بهشت 


یا زینب مسافر کربلا


حسین جان 

هوای جنت اعلی به سر زده من را 

برای دفـــع هـــوا کربـــلا ببر من رامسافر کربلا


یا صاحب الزمان

در کارِ عشق دوری و هجران به ما رسید

یوسف که رفت غُصّه ی کنعان به ما رسید!

از ما همیشه دردسر ما به تو رسید

از تو همیشه رحمت و احسان به ما رسید!

یک بار هم از نیابت ما کربلا برو

توفیق هرچه هست ز جانان به ما رسید...مسافر کربلا


یا حسین 

همچو یک طفل لجوج ، منطق نمی گردد سرم 

یابن زهرا ، یا بکش ، یا اربعین کرب و بلا مسافر کربلا


هر زمان خورده ام زمین گفتم 

یار بی دستی ام امام رضاست 

به همه گفته ام تو را دارم 

همه ی هستی ام امام رضاستمسافر کربلا